digidalitera mitt företag?


Som småföretagare är det inte alls säkert att du är särskilt road av den här delen av företagandet.

Du lägger därför inte någon större möda på detta utan nöjer dig med att spara faktureringsunderlag, kvitton, fakturor, noteringar om körsträckor osv i en mapp eller liknande som du överlämnar till din make eller redovisningsbyrå varje månad, i bästa fall. Redan här uppstår en fördröjning.

I nästa steg ska den som hjälper dig reda ut affärshändelserna, vilket normalt medför att denne måste kontakta dig för att räta ut frågetecken av olika slag.

Ytterligare en fördröjning med andra ord. Med någon eller några månaders eftersläpning får du sedan ut ekonomirapporter som visar hur ditt företag går, eller – egentligen – hur företaget gick för en tid sedan. Då kan det redan vara för sent.

Att jobba digitaliserat innebär en ökad mobilitet, dvs att man kan jobba i princip var som helst. I dag anpassas allt fler funktioner i de administrativa systemen för användning på platta eller mobil. Det betyder att du kan plocka fram telefonen och skicka fakturan redan när du gjort klart jobbet ute hos din kund. Och direkt när du parkerat bilen hemma kan du fylla i dagens körning i körjournalen. En konsekvens av att digitalisera företaget är alltså att du kan vara klar med jobbet när du kommer hem – du behöver inte längre sitta och vända papper på kvällstid.


HÖR AV ER SÅ BERÄTTAR VI MER