STARTA EGET

Vi hjälper Er med allt omkring att starta ett nytt företa.

Anmäla f-skatt, arbetsgivare, moms, bolagsverket mm. 

Lägga upp en arbetsplan för ert administrativa arbete.

Hittar svar på ALLA Era frågor som kommer att komma upp.

Löpande bokföring

I det löpande arbete registreras alla affärshändelser, såsom försäljning, inköp, utbetalningar, 

inbetalningar och andra transaktioner.

Till varje händelse ska det finnas ett verifikat, en faktura eller ett kvitto. 

Det är beviset på att affärshändelsen ägt rum och det är de underlag vi behöver för att kunna bokföra.

Några kunder lämnar dessa underlag sorterade prydligt i pärmar, medans andra låter oss sköta allt –

från sortering och scanning till kontering.

Hur du än väljer att lämna ditt material, kan du vara säker på att jobbet blir rätt gjort. 

Vilken bokföringsmetod och antal affärshändelser har ingen betydelse.

Vi tar emot ditt material löpande varje månad, kvartalsvis eller årsvis. Vi är flexibla och anpassar oss efter vad som funkar bäst för dig.

Tillsammans hitta vi en lösning som är både smidig och kostnadseffektiv för dig.

Fakturering / Rot / Rut

Genom att lämna faktureringen till oss kan vi på ett effektivt sätt få ut Era fakturor. 

Vi fakturerar och bokför samtidigt.

Använder Ni er av ROT / RUT. Sköter vi ansöka till skatteverket inbetalning är gjord.

Redovisning

När du väljer att låta oss ta hand om din redovisning, fixar vi så Skatteverket får rätt information – i rätt tid.

Vi gör periodiska sammanställningar och ser till att din skattedeklaration kommer in som den ska, med momsredovisning, personalskatter,

sociala avgifter samt preliminärskatt.

Antingen varje månad, kvartalsvis eller en gång om året, beroende på hur ditt bolag ser ut och vilken metod du valt för ditt företag.

Vi genomför även årsbokslut och årsredovisningar enligt Bokföringsnämndens regler, samt hjälper dig med din deklaration.

Vi hjälper även till med såsom Skatteverket och Bolagsverket vid t.ex. bolagsändringar samt skatte- och avgiftsregistreringar.

Löner/Anställda

Vi räknar ut lönekostnad och semesterersättning, samt ser till att rätt skattetabell används.

Vi erbjuder även hjälp med andra uppgifter såsom kontrolluppgifter, Fora, rekrytering till arbetsförmedlingen, rapportering till facket, rapportering av pensionsförsäkringar osv.